Menü
Your Cart

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İş bu sözleşme Easyentegre.com ve MÜŞTERİ (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.


MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iş süreçleri, kurum içi yönetim sistemleri, takip sistemleri vb. kısaca ticari faaliyetlerini sürdürürken ki ihtiyaç duyduğu tüm yazılım hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu yazılımlarının Easyentegre.com tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

 

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. MÜŞTERİ, Web tabanlı Entegrasyon yazılımlarının yükleneceği sunucu (sunucu / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri barındırma hizmetini ve alan adı tescilini Easyentegre.com’dan talep ederse o yılın ücret tablosu üzerinden hesaplanacak ve ek ücret sözleşme bedeline yansıtılacaktır.

3.2. MÜŞTERİ yazılım süresi boyunca Easyentegre.com’ın talep ettiği bilgi,evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı Easyentegre.com sorumlu tutulamaz.

3.3. MÜŞTERİ, Easyentegre.com tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Easyentegre.com’a ait olduğunu, bu yazılımların hiç bir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Easyentegre.com’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. 

 

MADDE 4: EASYENTEGRE.COM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri’nin ihtiyaç Pazaryeri entegrasyon yazılımını Opencart  tabanlı e-ticaret yazımınına entegre etmek ve çalışır halde teslim etmekle yükümlüdür.

4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılım hatalarını ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. Müşterinin Entegrasyon kurulumu için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra Easyentegre.com’ın belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4. Müşteri tarafından iş süreçlerini yazılımsal olarak entegre etmekle yükümlü olup, istenilen işleyişin yerine getirmesiyle yükümlüdür.

 

MADDE 5: İPTAL / İADE KOŞULLARI

5.1. Müşteri, Easyentegre.com’dan satın alacağı ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

5.2. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Müşteri 'ye teslim edilen ürünün SATICI'ya teslim edildiğine ilişkin teslim teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteri 'ye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.3. Yazılım ürünlerinde Easyentegre.com sipariş ödemesi sonrası tüketici hakları yasası gereği herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakkı kullanımına dolayısı ile lisans iptali ve ücret geri ödemesine tabi değildir. (Lisans alındıktan sonra cayma hakki kullanılamaz)

5.4. İlgili tüketici hakları yasası maddesi (Cayma Hakkı Madde 8): Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

5.5. Easyentegre.com elektronik ortamda Müşterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazılım olduğu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir. Müşterilerimiz yazılıma bir kez sahip olduklarında yazılımın kopyasını bilgimiz dışında saklayabilecekleri için fiziksel bir iade dolayısı ile cayma hakkı söz konusu olamaz.

5.6. Sipariş veren tüm Müşterilerimiz yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır Easyentegre.com sipariş etmeden önce tüm Müşterilerimiz sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek yazılımlarımızın demosuna ulaşarak sistemi tüm özellikleri ile birlikte inceleyebilir ayrıca her türlü satış öncesi soruları için firmamız ile iletişime geçebilirler. 

 

MADDE 6: GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem Easyentegre.com hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

6.1. Easyentegre.com, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

6.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan Easyentegre.com mesul değildir.

 

MADDE 7: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.


 

MADDE 8: TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 9: GARANTİ

Yazılımın, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

Easyentegre.com tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak yazılımda, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya yazılımın çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

MADDE 10: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10 (on) maddeden oluşan işbu sözleşme …/…/…… tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve altına imza alınmıştır.

      


             Müşteri                                                   Yüklenici

    Easyentegre.com